AOEHighlights – 1 trận đánh siêu chắc cốp tới từ Chim Sẻ Đi Nắng và không cho đội bạn 1 cơ hội nào

#AOEHighLights #2vs2Random
Clip được sản xuất bởi đội ngũ Kỹ Thuật Viên và Bình Luận Viên của GameTV
More videos / More news at http://gametv.vn
Like us: https://www.facebook.com/VietnamGameTV
Follow us: https://twitter.com/VietnamGameTV
Follow us on G+: https://plus.google.com/+GameTV
Email: info@gtv.com.vnads@gtv.com.vnpress@gtv.com.vn
Address: GameTV, Golden Land Building, 275 Nguyen Trai, Thanh Xuan, Ha Noi, Vietnam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *