AOE HighLights – Song sát Chim Sẻ Đi Nắng – Mạnh Hào lên tiếng, chiến thắng dễ dàng cho team GameTV.

#AOEHighLights #4vs4Random
Clip được sản xuất bởi đội ngũ Kỹ Thuật Viên và Bình Luận Viên của GameTV
More videos / More news at http://gametv.vn
Like us: https://www.facebook.com/VietnamGameTV
Follow us: https://twitter.com/VietnamGameTV
Follow us on G+: https://plus.google.com/+GameTV
Email: info@gtv.com.vnads@gtv.com.vnpress@gtv.com.vn
Address: GameTV, Golden Land Building, 275 Nguyen Trai, Thanh Xuan, Ha Noi, Vietnam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *